среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenia plastikowe na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego poza szczególnymi przypadkami.

Budowa ogrodzenia plastykowe na plot i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na to oraz informowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji a także zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plotki z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane balaski z PCV na plot i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy przewidywane ogrodzenia z plastyku na plot i furtę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий